• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Jan Leonardi

św. Jan Leonardi, prezbiter

9 października – wspomnienie dowolne

Jan Leonardi urodził się w Diecimo (Lucca) w Toskanii w roku 1541. Poświęciwszy się stanowi duchownemu, założył Zgromadzenie Kleryków Regularnych Matki Bożej, które przez gorliwą pracę duszpasterską odnowiło życie duchowe Lukka. Następnie zajął się kształceniem kandydatów na misjonarzy. Jego dzieło dało początek Instytutowi Rozkrzewiania Wiary. Zmarł w Rzymie 9 października 1609 roku.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: bł. Wincentego Kadłubka, św. Dionizego i Towarzyszy oraz św. Jana Henryka Newmana.

Modlitwa

Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty powołałeś świętego Jana do głoszenia ludziom Ewangelii, † spraw, za jego wstawiennictwem, * aby prawdziwa wiara zawsze i wszędzie się rozszerzała. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.