• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Orędzie Jezusa zawarte w przypowieściach

Przypowieść - rozbudowane porównanie, ewangeliczny obraz. Przypowieści, jako rodzaj literacki, znajdujemy tylko w Piśmie św.
Najwięcej przypowieści zapisał św. Mateusz (np. Mt 13).

Najbardziej znane to przypowieści z Ewangelii św. Łukasza:
- Miłosierny Samarytanin (Łk 10,33-37),
- Dobry Pasterz i zagubiona owca (Łk 15,1-7),
- Miłosierny Ojciec i syn marnotrawny (Łk 15,11-32).

Nauka o Królestwie Bożym zawarta w przypowieściach:

 • Mt 13,31-33; Mk 4,1-8 * Królestwo Boże przychodzi do ludzi przez mały, niepozorny zaczątek
 • Mt 20,1-16 * mimo niepowodzeń i porażek przynosi obfity plon
 • Mt 13,44-46, Łk 15,8-10; Mt 13,47-50 * pozostając darem ofiarowanym przez Boga wymaga ludzkiego wysiłku
 • Mt 25,1-13 * kto je znajdzie zazna radości i szczęścia
 • Łk 14,15-24 * przychodzi mimo wrogiej działalności nieprzyjaciół i nieprzyjmowania przez ludzi zaproszenia
 • Mt 13,24-30 * wymaga od każdego, kto chce je osiągnąć, zaangażowania, czujności i jasnych decyzji

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

 

Stary i Nowy Testament