• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Cuda objawieniem działania Boga w Jezusie

Nasze skojarzenia ze słowem cud:

- nadzwyczajne zjawisko, Bóg, coś niewytłumaczalnego, prawa natury, modlitwa, święty człowiek, uzdrowienie, wyzwolenie, zmiana życia...

Przykłady cudów opisanych w Piśmie Świętym:

Stary Testament

 • Płonący krzew * Wj 3,1n
 • Przejście przez Morze Czerwone * Wj 13,17-22
 • Bóg żywi proroka Eliasza * 1Krl 17,4
 • Bóg objawia się Eliaszowi * 1Krl 19,11-14

Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

 • "Liczne uzdrowienia" *
 • "Znak Jonasza" * Mt 12,38-42
 • Jezus chodzi po jeziorze * Mt 14,22-33
 • Burza na jeziorze * Mk 4,35-41
 • Córka Jaira * Mk 5,35-43
 • Rozmnożenie chleba * Mk 6,34-47
 • Obfity połów * Łk 5,4-11
 • Młodzieniec z Nain * Łk 7,11-17
 • Nawrócenie Szawła * Dz 9,1-19

Ewangelia św. Jana

 • Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej * J 2,1n
 • Rozmnożenie chleba * J 6,1-15 ("Ja jestem chlebem życia")
 • Uzdrowienie niewidomego od urodzenia * J 9,1-41 ("Ja jestem światłością świata")
 • Wskrzeszenie Łazarza * J 11,1-44 ("Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem")

Stary Testament nazywa cudem wszystko, co jest bezpośrednim świadectwem bliskości Boga i objawieniem Jego mocy w historii zbawienia.
Cuda w Nowym Testamencie są dowodem obecności i działania Boga w Jezusie z Nazaretu. Są znakami orientacyjnymi, które zachęcają człowieka do myślenia; zawsze odwołując się do jego wolnej woli; nie zmuszają go do niczego.
Możemy nazwać cuda ciągle aktualnym przepowiadaniem (kerygmą) Boga do dzisiejszego człowieka.

Definicja cudu:

Tomistyczna - fakt stwierdzony w doświadczeniu przekraczającym w swojej naturze siły i prawa natury, a tym samym przypisywany zbawczej akcji Boga.
Św. Augustyn - znak zbawczej aktywności Bożej w tym świecie.

 

"Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofną wody gwałtownym wichrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią."

Wj 14,21

"Bóg działa za pomocą środków niekiedy, wydawałoby się, bardzo odległych od naszego pojęcia boskości."

Seneka

Modlitwa

Pan jest moim pasterzem... (Ps 23)


Ku refleksji
Czy dostrzegam cuda wokół mnie?

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

 

Stary i Nowy Testament