• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

bł. Kolumba Gabriel

bł. Kolumba Janina Gabriel

24 września – wspomnienie

Janina Matylda Gabriel (w zakonie Kolumba) urodziła się w 1858 roku w Stanisławowie. Kształciła się u benedyktynek we Lwowie, gdzie ukończyła seminarium nauczycielskie. Pracowała w szkole powszechnej we Lwowie i seminarium benedyktynek.
W 1881 wstąpiła do klasztoru, po roku złożyła profesję zakonną. W 1900 wyjechała do Włoch i włączyła się do wspólnoty benedyktynek w Subiaco, gdzie działał założyciel benedyktynów i prawodawca życia monastycznego na Zachodzie św. Benedykt. Dwa lata później wystąpiła z zakonu.
Zamieszkała w Rzymie, gdzie roztoczyła opiekę nad młodymi robotnicami. Tu założyła dom Casa-Famiglia, który powstał dzięki darowiznom przekazanym przez komitet rzymskich arystokratek. W 1908 roku, przy poparciu opata prymasa benedyktynów Hildebranda de Hemptinne założyła Zgromadzenie Benedyktynek Miłości, którego celem była opieka nad robotnicami i ubogimi kobietami.
Zmarła w Rzymie w 1926 r. Jan Paweł II beatyfikował ją w Rzymie w 1993 roku.

Modlitwa

...

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.