• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

bł. Celina Borzęcka

bł. Celina Borzęcka

26 października – wspomnienie dowolne

Celina Borzęcka, z domu Chludzińska, urodziła się w Antowilu, na terenie dzisiejszej Białorusi, w roku 1833. Od młodych lat pragnęła się poświęcić Bogu w życiu zakonnym, ale posłuszna woli rodziców wyszła za mąż za Józefa Borzęckiego. Po śmierci męża, wraz z dwiema córkami wyjechała do Rzymu, gdzie poddała się kierownictwu duchowemu ks. Piotra Semenenki CR, który prowadził ją według duchowości opartej na Tajemnicy Paschalnej. 6 stycznia 1891 roku, wraz z córką Jadwigą, złożyła profesję zakonną, dając początek Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Dążąc do odrodzenia społeczeństwa była otwarta na potrzeby wychowawcze, misyjne i ekumeniczne Kościoła. Zmarła w Krakowie 26 października 1913 roku.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Celinę niezwykłą czcią wobec Tajemnicy Paschalnej i dałeś jej łaskę pełnienia Twojej woli; † spraw, za jej przykładem i wstawiennictwem, * abyśmy idąc wiernie za krzyżem Twojego Syna, stali się uczestnikami Jego chwalebnego zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.