• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2021:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2022:   IIIIIIIVVVIVIIVIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Widzenie bł. Bronisławy XXVI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

XXVIII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

Sanktuarium pasyjno-maryjne, 13 wrze­ś­nia 2020 roku

"Człowiek jest powołany do pełni życia"

Widzenie bł. Bronisławy XXVI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

XXVIII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

Sanktuarium pasyjno-maryjne, 13 wrze­ś­nia 2020 roku

"Człowiek jest powołany do pełni życia"

2015

XXIII Pielgrzymka Rodzin do Kalwa­rii Zebrzydowskiej

13 wrze­ś­nia 2015 roku

Zaproszenie Metropolity

Drogie Rodziny Archidiecezji Krakowskiej,

W niedzielę 13 września spotykamy się jak co roku w Kalwarii Zebrzydowskiej! Nasza XXIII Pielgrzymka Rodzin będzie miała przewodnie hasło: Miłosierdzie w moim domu. To zarazem program, by owocnie przeżyć rozpoczynający się w Kościele Rok Miłosierdzia. Na dróżkach kalwaryjskich i  podczas Eucharystii będziemy wsłuchiwać się w nauczanie Pana Jezusa o  miłosierdziu Bożym i ludzkim. W nim znajdziemy wskazówki, jak miłosierdzie budować w naszych domach i śpieszyć z nim do potrzebujących.

Potrzebujących nie trzeba szukać daleko, oni są zwykle blisko nas, w  naszych rodzinach. Trzeba, tak jak uczy nas Pan Jezus w przypowieści o  miłosiernym Samarytaninie, zatrzymać się, wzruszyć się, tzn. wczuć się w  sytuację drugiego i pomóc mu. Kościół uczy, że uczynki miłosierdzia winny obejmować troską całego człowieka, jego ciało i duszę.

Tę prawdę rozważymy w czasie Drogi Krzyżowej, która rozpocznie się o  godzinie 9,00 przy stacji „u Piłata”. Przed Mszą świętą o godzinie 11.00 odmówimy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Będzie to akt przeproszenia za zaniedbania i grzechy w naszych rodzinach i środowiskach, ale także świadectwo, że nie ma miłosierdzia dla bliźniego bez wcześniejszego przyjęcia w sercu miłosierdzia Bożego. Najpierw trzeba wyznać: „Jezu, ufam Tobie”, by zrodziła się w nas wyobraźnia miłosierdzia i potrzebujący otrzymał wsparcie.

Pamiętajmy, że pomoc nie może czekać. Często jesteśmy zbyt zajęci, zabiegani i chętnie byśmy pomogli, ale nie dziś, tylko jutro, bo wtedy mamy czas. A bliźniemu nasz uśmiech, dobre słowo, czas i uczynek miłosierdzia są potrzebne teraz, w tym momencie. Pan Jezus i Jego Matka uczą nas, że miłość to czas ofiarowany drugiemu.

U stóp Krzyża wraz z Maryją będziemy się uczyć, jak przyjąć miłosierdzie Boże i żyć nim w naszych domach.

Na trud pielgrzymowania Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej z serca błogosławię

Stanisław kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski

2014

XXII Pielgrzymka Rodzin do Kalwa­rii Zebrzydowskiej

7 wrze­ś­nia 2014 roku

Kalwaria 2014

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.