• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Klemens Maria Hofbauer

św. Klemens Maria Hofbauer, prezbiter

15 marca – wspomnienie dodatkowe

Klemens Maria Hofbauer urodził się w Tasowicach, na Morawach, 26 grudnia 1751 roku. Jako młodzieniec wyuczył się zawodu piekarza, lecz odczuwając powołanie do wyższych rzeczy, rozpoczął studia. Przyjęty w Rzymie do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i wyświęcony na kapłana, wysłany został do krajów Europy Północnej. Założył w Warszawie w 1787 roku pierwszy dom swego Zgromadzenia poza Italią i z wielkim pożytkiem ludu pełnił kapłańskie i misjonarskie posługiwanie. Doświadczony wielkimi i licznymi przeciwnościami, musiał opuścić Warszawę i udał się do Wiednia (1808 r.), gdzie przez dwanaście lat oddawał się wytężonej pracy dla chwały Bożej. Zasnął w Panu 15 marca 1820 roku. Wsławiony cudami, zaliczony został w poczet błogosławionych przez Leona XIII w dniu 29.01.1888 roku. Gdy nowe znaki potwierdzały jego świętość, 20.05.1909 został kanonizowany przez św. Piusa X.

Modlitwa

Najłaskawszy Boże, Ty obdarzyłeś świętego Klemensa niezwykłą gorliwością apostolską, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem byli zwiastunami królestwa Twojej łaski przez żywą wiarę * i postępowali drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.