• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Paulin z Noli

św. Paulin z Noli, biskup

22 czerwca – wspomnienie dowolne

Paulin Miłościwy urodził się w Bordeaux we Francji w roku 355. Starannie wychowany, pojął żonę i miał syna. Pragnąc surowego życia przyjął chrzest, majątek rozdał ubogim i rozpoczął życie monastyczne. Przeniósł się do Noli we Włoszech i został biskupem tego miasta. Jako biskup szerzył kult św. Feliksa, wspierał pielgrzymów i gorliwie się troszczył o ubogich. Napisał wiele listów, poematów i rozpraw. Zmarł w roku 431.

Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Paulin, biskup, odznaczał się miłością do ubogich i pasterską gorliwością, † spraw, abyśmy naśladowali przykład czynnej miłości Świętego, * którego zasługi czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

22.06 przypada także wspomnienie św. Jana Fishera i Tomasza More'a.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.