• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Piotr Kanizjusz

św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła

21 grudnia – wspomnienie dowolne

Urodził się w 1521 r. w Nijmegen (Holandia). Studiował w Kolonii, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, święcenia kapłańskie otrzymał w 1546r. Przydzielony do prowincji niemieckiej, mężnie bronił i umacniał wiarę katolicką przez swoje pisma i kaznodziejstwo. Wśród jego licznych dzieł na pierwsze miejsce wybija się Katechizm. Zmarł we Fryburgu szwajcarskim w 1597r.

Modlitwa

Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary obdarzyłeś męstwem i wiedzą świętego Piotra Kanizjusza, kapłana spraw, za jego wstawiennictwem, aby szukający prawdy z radością znajdowali Ciebie, a wierzący trwali przy Twoim Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.