• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Jan de Babeuf

św. Jan de Babeuf, św. Izaak Jogues i towarzysze

19 października – wspomnienie dowolne

Pomiędzy rokiem 1642 a 1649 tubylcy Huroni i Irokezi zabili w okrutny sposób ośmiu misjonarzy z Towarzystwa Jezusowego, którzy apostołowali w tych okolicach Ameryki Północnej. Izaak Jogues zmarł dnia 18 października 1647 roku, a Jan de Brebeuf dnia 16 marca 1648 roku.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: św. Pawła od Krzyża oraz bł. Jerzego Popiełuszki.

Modlitwa

Boże, Ty uświęciłeś początki Kościoła w krajach Ameryki Północnej przez nauczanie i męczeństwo Świętych Jana i Izaaka oraz ich Towarzyszy, † spraw za ich wstawiennictwem, * aby w całym świecie rozkwitało życie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.