• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIIIIVVVI – VII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Czas ucieka, wieczność czeka

Październik A.D. 2023

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

Miesiąc różańca świętego

1.10

XXVI Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus (XIX w.)

I niedziela miesiąca

26. tydzień zwykły

2.10

Wspomnienie Aniołów Stróżów

26. tydzień zwykły

3.10

Wspomnienie św. Franciszka Borgiasza (XVI w.)

26. tydzień zwykły

4.10

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu (XIII w.)

26. tydzień zwykły

5.10

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (XX w.)

Wspomnienie bł. Bartolo Longo (XIX/XX w.)

I czwartek miesiąca

26. tydzień zwykły

6.10

Wspomnienie św. Brunona (XI w.)

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa »

26. tydzień zwykły

7.10

Wspomnienie NMP Różańcowej (XVI w.)

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej »

26. tydzień zwykły

8.10

XXVII Niedziela zwykła

27. tydzień zwykły

9.10

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka (XII/XIII w.)

Wspomnienie św. Dionizego i Towarzyszy (III w.)

Wspomnienie św. Jana Leonardiego (XVI w.)

Wspomnienie św. John'a Henry'ego Newman'a (XIX w.)

27. tydzień zwykły

10.10

Wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkowskiej (XIX w.)

27. tydzień zwykły

11.10

Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża (XIX/XX w.)

27. tydzień zwykły

12.10

Wspomnienie bł. Jana Beyzyma (XIX/XX w.)

Wspomnienie bł. Carlo Acutisa (1991-2006)

27. tydzień zwykły

13.10

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego (XIX/XX w.)

Zakończenie nabożeństw fatimskich

27. tydzień zwykły

14.10

Wspomnienie św. Kaliksta I (II/III w.)

Wspomnienie bł. Radzima Gaudentego (X/XI w.)

Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque (XVI w.)

27. tydzień zwykły

15.10

XXVIII Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa (XVI w.)

28. tydzień zwykły

16.10

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej (XII/XIII w.)

XXII Dzień Papieski

28. tydzień zwykły

17.10

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego (I w.)

28. tydzień zwykły

18.10

Święto św. Łukasza, Ewangelisty (I w.)

28. tydzień zwykły

19.10

Wspomnienie św. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues'a (XVI w.)

Wspomnienie św. Pawła od Krzyża (XVII/XVIII w.)

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki (XX w.)

28. tydzień zwykły

20.10

Uroczystość św. Jana Kantego (XIV/XV w.)

28. tydzień zwykły

21.10

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię (XIV w.)

Wspomnienie św. Urszuli (IV w.)

28. tydzień zwykły

22.10

Uroczystość św. Jana Pawła II (XX w.)

XXIX Niedziela zwykła

Światowy Dzień Misyjny → Tydzień misyjny

29. tydzień zwykły

23.10

Wspomnienie św. Jana Kapistrana (XIV/XV w.)

Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego (XIX/XX w.)

29. tydzień zwykły

24.10

Wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta (XIX w.)

Wspomnienie bł. Jana Balickiego (XIX/XX w.)

29. tydzień zwykły

25.10

Wspomnienie św. Kryspina i Kryspiniana (III w.)

29. tydzień zwykły

26.10

Wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej (XIX/XX w.)

29. tydzień zwykły

27.10

Dzień powszedni

XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

29. tydzień zwykły

28.10

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (I w.)

29. tydzień zwykły

29.10

Rocznica poświęcenia kościoła własnego

XXX Niedziela zwykła

30. tydzień zwykły

30.10

Dzień powszedni

30. tydzień zwykły

31.10

Dzień powszedni

30. tydzień zwykły

 

Facebook